Intro
----------------|
----------------|
12-9-9-12-9-11--|
----------------|
----------------|
----------------|


 C                                  D                             G        E        G         E
 So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                  D                             G        E        G         E
 So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                       A         G        F      E
 Now I don't wanna see you cry.     Naaaaaaaaaa
 C                                 D
 So dance if you wanna, dance if you wanna
 E              C                    E    C  B                                 A
 No I don't wanna see you cry,   I don't wanna hear you say goodbye.
 C                                  D                             G        E        G         E
 So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                  D
 So dance if you wanna, dance if you wanna.
 E              C                    E    C  B                                 A
 No I don't wanna see you cry,   I don't wanna hear you say goodbye.   Solo

 -------------------------------------------------------------|
12-12-12-12---------------------------------------------------|
 ------------12---11-12-12-11-12-12-11-7-4-7-4-11-9-----------|
--------------------------------------------------------------|       x2
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------| E              C                    E    C  A                                     C
 No I don't wanna see you cry,   I don't wanna hear you say goodbye.
 E              C                    E    C  A                                      C
 No I don't wanna see you cry,   I don't wanna hear you say goodbye.
 A                                       C             A                                        C
 I don't wanna hear you say goodbye. I don't wanna hear you say goodbye.
 E       C     E       C      B       A         C                              D
 Good Bye, Good Bye, Don't wanna hear you say goodbye


                                  G        E        G          E
 Dance if you wanna,  aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                  D                             G        E        G         E
 So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                  D                             G        E        G         E
 So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh
 C                                       A         G        F      E
 Now I don't wanna see you cry.     Naaaaaaaaaa
 C                                  D
 So dance if you wanna, dance if you wanna.
G        E        G          E           G       E         G         E
aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh, aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh